Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukcie

Przeciwdziałanie przemocy

NIEBIESKA KARTA – podstawowe informacje

Procedurę „Niebieskie Karty” oraz wzory formularzy „Niebieska Karta” określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskiej Karty” i wzorów formularzy „Niebieska Karty” (Dz.U. z 2011 r. nr 209, poz. 1245), wydane na podstawie art. 9d ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.


 

Procedura „Niebieskiej Karty” to ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty i ochrony zdrowia w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie, mająca zapewnić bezpieczeństwo osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie.

Wszczęcie procedury następuje przez wypełnienie formularza „Niebieska Karta – A”. Kartę wypełnia przedstawiciel właściwej służby, gdy w toku prowadzonych czynności służbowych poweźmie podejrzenie o stosowaniu przemocy w rodzinie. Do wypełniania formularza „Niebieska Karta – A” są zobowiązani: policjant, przedstawiciel jednostki organizacyjnej pomocy społecznej – pracownik socjalny, przedstawiciel ochrony zdrowia – lekarz, pielęgniarka, ratownik medyczny, przedstawiciel oświaty – nauczyciel, przedstawiciel gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Wszczęcie procedury nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.

Po wypełnieniu formularza „Niebieska Karta – A” osobie dotkniętej przemocą w rodzinie, przekazuje się pouczenie, stanowiące formularz „Niebieska Karta – B”. Jeżeli osobą dotkniętą przemocą w rodzinie, jest dziecko, pouczenie przekazuje się rodzicowi, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu albo osobie, która zgłosiła podejrzenie stosowania przemocy w rodzinie. Pouczenia nie przekazuje się osobie, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie.

Wypełniony formularz „Niebieska Karta – A” przekazuje się do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego. Zespół interdyscyplinarny lub grupa robocza analizuje sytuację rodziny (w obecności osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie) i wypełnia formularz „Niebieska Karta – C”.

Formularz „Niebieska Karta – D” wypełniany jest przez zespół interdyscyplinarny lub grupę roboczą w obecności osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie.

Rozporządzenie określa m.in. zadania przedstawicieli podmiotów odpowiedzialnych za stosowanie procedury „Niebieskiej Karty”, w tym przedstawiciela oświaty (§ 15 ww. rozporządzenia).

 

Zakończenie procedury Niebieskiej Karty następuje w przypadku:

1) ustania przemocy w  rodzinie i  uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy

albo

2) rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania działań.

W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa, dokumenty zgormadzone w sprawie, są przekazywane organom właściwym do prowadzenia postępowania przygotowawczego.

BIAŁA WSTĄŻKA - dyżur w ramach Otwartych Drzwi

2021-12-01
Powiększ zdjęcie V Kampania Białej Wstążki - plakat

Gmina Łukta po raz kolejny włączyła się w kampanię „Białej Wstążki” w ramach, której osoby pokrzywdzone będą mogły uzyskać wsparcie oraz kompleksowe informacje w zakresie m. in. praw przysługującym osobom doświadczającym przemocy domowej, możliwości uzyskania form specjalistycznej pomocy w lokalnych instytucjach oraz możliwości działań jakie w konkretnym przypadku można podjąć w celu zatrzymania przemocy w rodzinie.

Biała wstążka jest symbolem sprzeciwu wobec przemocy stosowanej przez mężczyzn wobec kobiet. Jest również osobistym zobowiązaniem noszącego ją mężczyzny, że nigdy nie będzie stosować, akceptować i milczeć na temat przemocy wobec kobiet.

Kampania „Białej Wstążki” została zapoczątkowana w 1991 r. w Kanadzie  i prowadzona jest w ponad 55 krajach. Ogólnoświatowa kampania co roku trwa od 25 listopada do 10 grudnia, kiedy obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka.

Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego „OTWARTE DRZWI” w placówkach oraz instytucjach niosących pomoc ofiarom przemocy zostaną zorganizowane w dniu 4 grudnia 2021 r. (sobota).

W siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łukcie  dyżur w ramach "OTWARTYCH DRZWI" pełniony będzie 4 grudnia 2021r. w godzinach 9.00-14.00

Serdecznie zapraszamy.

Akcja "MIŚ - nie bij mnie, kochaj mnie"

2021-12-01
Powiększ zdjęcie Miś na korytarzu GOPS-u w Łukcie

W ramach akcji „Biała wstążka” Zespół Szkolno Przedszkolny w Łukcie we współpracy z Regionalnym Centrum Wolontariatu w Elblągu prowadzi Akcję „MIŚ”- NIE BIJ MNIE, KOCHAJ MNIE, która została zapoczątkowana przez Fundację WOŚP. Celem tej akcji jest zwrócenie uwagi na problem przemocy wobec dzieci i zdecydowanej reakcji na przemoc.                 

Akcja MIŚ polega na  symbolicznym opatrywaniu zabawek - pluszaków, lalek - zostają zabandażowane, przykleja się im plastry opatrunkowe. Każda zabawka ma przyczepioną  karteczkę z  hasłem "Nie bij mnie - kochaj mnie!”.

Maskotki pozostawione zostały w strategicznych miejscach na terenie gminy (przystanki autobusowe, instytucje, sklepy, place zabaw, ulice często odwiedzane przez mieszkańców).

Baza teleadresowa organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom doświadczającym przemocy 2021

2021-07-12

Wsparcie dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

2022-05-25
Powiększ zdjęcie Plakat 1

Linia dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków

+ 48 222 309 900

 Wsparcie przez 24 godziny / 7 dni w tygodniu

 

strona internetowa: www.numersos.pl

Aderes e-mail: info@numersos.pl

Aplikacja "TWÓJ PARASOL"

2021-06-10
Powiększ zdjęcie Plakat

Aplikacja TWÓJ PARASOL to praktyczne i skuteczne narzędzie skierowane zarówno do osób doświadczających przemocy w rodzinie, jak i będących jej świadkami - poza materiałami edukacyjnymi aplikacja umożliwia dostęp do bazy organizacji oferujących pomoc osobom pokrzywdzonym.

Czytaj więcej o: Aplikacja "TWÓJ PARASOL"

"POMÓŻ MI" – GEST OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY

2021-06-09
Powiększ zdjęcie Gest

Międzynarodowy znak „POMÓŻ MI” jest dyskretnym sygnałem, który możemy wysłać do kogoś kogo znamy lub całkowicie obcej nam osoby. Informuje on o tym, że jesteśmy ofiarą przemocy. Znak ,,pomóż mi’’ to wezwanie o pomoc, zrozumiałe na całym świecie. Przełamuje on barierę językową, czy kulturową. Nie wymaga bliskiego kontaktu, może być pokazany nawet przez okno czy w internecie. To prosty gest ręką, który ofiara przemocy może dyskretnie pokazać np. kurierowi, sprzedawcy w sklepie czy też podczas rozmowy video. Gdy zobaczysz ten znak niezwłocznie zadzwoń pod nr 112 i poinformuj, że osoba w ten sposób poprosiła Cię o pomoc.

Czytaj więcej o: "POMÓŻ MI" – GEST OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY

Galeria

  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:GOPS Łukta
Data utworzenia:2016-04-27
Data publikacji:2016-04-27
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:3501