Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Pomoc dla uchodźców z Ukrainy

Powiększ zdjęcie Pomoc dla Ukrainy

Pomóż Ukrainie. Zbieramy żywność i fundusze

 

Bank Żywności w Olsztynie, we współpracy z Urzędem Miasta i Warmińsko-Mazurskim Urzędem Wojewódzkim, zaczął gromadzić żywność i środki higieny osobistej, które zostaną wysłane do miasta partnerskiego Olsztyna – Łucka oraz do uchodźców przyjeżdżających do Polski.

 
Od 28 lutego przy ul. Gietkowskiej 8 gromadzona jest żywność i artykuły higieny osobistej z wyłączeniem odzieży i lekarstw. Magazyn będzie otwarty w dni powszednie w godzinach 12-18. Dary mogą dostarczać osoby indywidualne, jak i organizacje i instytucje, działające na terenie naszego województwa.
 
1 marca 2022
Czytaj więcej o: Pomoc dla uchodźców z Ukrainy

Wydawanie żywności w ramach programu FEAD

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukcie informuje, że

w dniu 9.02.2022r. od godziny ~1000

 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Łukcie

będzie wydawana żywność realizowana w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

4 lutego 2022
Czytaj więcej o: Wydawanie żywności w ramach programu FEAD

Poszukujemy kandydatów do pracy w charakterze Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej

Powiększ zdjęcie AOON

JEŚLI LUBISZ LUDZI, NIE OBAWIASZ SIĘ OSÓB Z RÓŻNYMI NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI, JESTEŚ GOTOWY DO NIESIENIA POMOCY – ZOSTAŃ ASYSTENTEM OSOBISTYM OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

 Zakres obowiązków:

Wsparcie bezpośrednie - asystowanie osobom z niepełnosprawnościami; m.in. pomoc w przemieszczaniu się, pomoc w zakupach; codziennych aktywnościach dotarcie do placówki medycznej; urzędu; innych obiektów użyteczności publicznej; pomoc w prostych czynnościach dnia codziennego. Uzupełnianie dokumentacji projektowej.

20 stycznia 2022
Czytaj więcej o: Poszukujemy kandydatów do pracy w charakterze Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej

Informacja o skróceniu godzin pracy GOPS Łukta

 Informujemy mieszkańców Gminy Łukta, że w dniu 31.12.2021r. (piątek)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukcie będzie czynny do godziny 1200

 

                                                                                                                          Kierownik Ośrodka

                                                                                                                          Urszula Mironowicz

 

30 grudnia 2021
Czytaj więcej o: Informacja o skróceniu godzin pracy GOPS Łukta

Program osłonowy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020

8 grudnia 2021
Czytaj więcej o: Program osłonowy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020

"Posiłek w szkole i w domu"

Powiększ zdjęcie Plakat informacyjny

Program  „Posiłek w szkole i w domu” jest współfinansowany ze środków budżetu państwa.

 W 2021 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukcie zajmuje realizuje wieloletni rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 polegający na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
  • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Wartość uzyskanego dofinansowania na realizację zadania – dotacja celowa w 2021r.  wynosi 240 000,00 zł. Środki własne Gminy przeznaczone na ten cel wynoszą 48 000,00 zł.  Przewidywany całkowity koszt zadania wynosi 288 000,00 zł.

8 grudnia 2021
Czytaj więcej o: "Posiłek w szkole i w domu"