Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Program "Wspieraj Seniora"

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁUKCIE

PRZYSTĄPIŁ DO PROGRAMU

 

"W S P I E R A J   S E N I O R A"

 

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby.

Realizacja usługi wsparcia w postaci dostarczenia zakupów nie przysługuje osobie, która korzysta z usługi opiekuńczych, bądź specjalistycznych usług opiekuńczych.

Usługa wsparcia polega  między innymi na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

Program adresowany jest do:

               1. Osób w wieku 70 lat i więcej, które zostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem COVID-19.

               2. W szczególnych przypadkach osoby poniżej 70 roku życia.

 

MECHANIZM UDZIELANIA POMOCY W RAMACH PROGRAMU

1. Osoba starsza w wieku 70 lat i więcej, która zdecyduje się pozostać w domu w związku z utrzymującym się stanem epidemii dzwoni:

 • na ogólnopolską infolinię - 22 505 11 11. (Infolinia działa od poniedziałku do niedzieli w godzinach 8:00-21:00).Seniorze zapisz datę  i godzinę zgłoszenia.
 • do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łukcie - 89 6475 145

2. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do GOPS Łukta przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej.

3. Pracownik GOPS Łukta skontaktuje się telefonicznie z Seniorem, poda datę i godzinę zgłoszenia przez Seniora, zweryfikuje zgłoszenie  i ustali usługę wsparcia, która ma polegać na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym zakresem, obejmującym artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Następnie podaje dane osoby, która przyjedzie do Seniora w celu pomocy oraz datę. 

4. Wyznaczony przez GOPS Łukta pracownik przyjedzie do Twojego miejsca zamieszkania. W celu weryfikacji poda imię i nazwisko. W przypadku pomocy w formie zrobienia zakupów Senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów.

 W razie wątpliwości zadzwoń do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Łukcie  tel. 89 6475 145

Program realizowany jest od 20 października 2020r. do 31 grudnia 2020r.

nie-daj-się-oszukać.jpg

24 listopada 2020
Czytaj więcej o: Program "Wspieraj Seniora"

Wolontariusze do pomocy w DPS-ach

O G Ł O S Z E N I E

W związku z utrzymującą się epidemią i dynamicznym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz ponownym występowaniem ognisk zakażeń w domach pomocy społecznej, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukcie, na wniosek Wojewody, poszukuje wolontariuszy, którzy wyrażą zgodę charytatywnie wesprzeć te placówki w przypadku wystąpienia eskalacji zakażenia.

 

Zakres zadań wolontariuszy będzie polegał na wykonywaniu podstawowych czynności o charakterze opiekuńczym – karmienie, toaleta, pielęgnacja itp. oraz porządkowym. Wszyscy wolontariusze zostaną przeszkoleni i wyposażeni w niezbędne środki ochrony indywidualnej: rękawiczki, płyny do dezynfekcji, maseczki, przyłbice, fartuchy ochronne, kombinezony, gogle, czepki ochronne, ochraniacze na obuwie.

  

Osoby chętne do pomocy w ramach wolontariatu proszone są o kontakt:

 • telefon: 89 6475 145
 • e-mail: gops@lukta.com.pl
19 listopada 2020
Czytaj więcej o: Wolontariusze do pomocy w DPS-ach

Informacja GOPS w Łukcie dot. zmian w przyjmowaniu klientów

Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łukcie dotycząca wprowadzonych zmian w przyjmowaniu klientów

 W związku z przeciwdziałaniem COVID-19 biuro GOPS będzie ZAMKNIĘTE dla interesantów przez okres dwóch tygodni (tj. od 02.11.2020r. do 13.11.2020r.).

Wnioski i inne dokumenty można:

 • wrzucać do skrzynki pocztowej umieszczonej przy drzwiach Ośrodka, przy ul. Mazurskiej 10
 • przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną (gops@lukta.com.pl),
 • przesłać za pośrednictwem platformy ePuap

Kontakt telefoniczny pod numerami telefonów: 89 6475 145, 89 642 12 83 (świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny)

2 listopada 2020
Czytaj więcej o: Informacja GOPS w Łukcie dot. zmian w przyjmowaniu klientów

Sprawozdania finansowe za 2018 rok

28 września 2020
Czytaj więcej o: Sprawozdania finansowe za 2018 rok

Szlachetna Paczka - Zostań Wolontariuszem

Powiększ zdjęcie

WOLONTARIUSZ PACZKI – KIM JEST?


Wolontariusz Paczki daje szansę na zmianę historii życia ludziom w potrzebie. Dociera z pomocą tam, gdzie inni nie mają odwagi
lub są obojętni. Dostrzega prawdziwe problemy, poznaje ludzi, których dotknęła bieda, przywraca im godność.

Szlachetna Paczka dzięki działaniu Wolontariuszy może pomagać Rodzinom, które chcą zmienić swoją sytuację,
podjąć walkę z trudnościami, wyjść z biedy.
 To historie pełne łez smutku, ale i szczęścia, nadziei i zwycięstw.

By Paczka mogła działać również w Twojej okolicy, potrzebuje wolontariuszy. Bez nich – bez Ciebie! – pomoc do nich nie dotrze,
nie dostaną swojej szansy.
 Dlatego nie czekaj i działaj.

Ubogie Rodziny odzyskują nadzieję, samotni seniorzy na nowo wierzą, że są dla kogoś ważni, a niepełnosprawni otrzymują siłę
i się nie poddają – a to wszystko dzięki Tobie!

Jeśli chcesz zostać wolontariuszem Szlachetnej Paczki możesz:

21 września 2020
Czytaj więcej o: Szlachetna Paczka - Zostań Wolontariuszem

W związku z przeciwdziałaniem COVID-19 przyjmowanie klientów odbywać się będzie w następujący sposób:

I N F O R M A C J A

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łukcie

dotycząca wprowadzonych zmian w przyjmowaniu klientów

 

 • preferowany kontakt telefoniczny pod numerami: 89 6475 145; 89 6421 283
 • przyjmowanie klientów w godzinach 8.00-12.00
 • klienci zobowiązani są do zakrycia nosa i ustmaseczką
 • po wejściu do Ośrodka obowiązkowe jest zdezynfekowanie rąk
 • między osobami powinna być zachowana co najmniej 1,5 m odległość
 • klienci zobowiązani są do przychodzenia w pojedynkę
 • zaleca się korzystanie z własnego długopisu
 • wnioski i inne dokumenty można wrzucać do skrzynki pocztowejumieszczonej przy drzwiach do Ośrodka, przy ul. Mazurskiej 10

 

18 sierpnia 2020
Czytaj więcej o: W związku z przeciwdziałaniem COVID-19 przyjmowanie klientów odbywać się będzie w następujący sposób: