Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Rozstrzygnięcie konkursu: Świadczenie w 2021r. usług zapewnienia schronienia dla osób bezdomnych skierowanych przez GOPS w Łukcie

30 grudnia 2020
Czytaj więcej o: Rozstrzygnięcie konkursu: Świadczenie w 2021r. usług zapewnienia schronienia dla osób bezdomnych skierowanych przez GOPS w Łukcie

Dodatkowy dzień wolny od pracy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukcie informuje,

że zgodnie z zarządzeniem Kierownika GOPS -

24.12.2020r. (czwartek) jest dniem wolnym od pracy.

28 grudnia 2020
Czytaj więcej o: Dodatkowy dzień wolny od pracy

Bezpłatne, telefoniczne porady psychologiczne

Szanowni Państwo,

zapraszam do korzystania z bezpłatnych, telefonicznych porad psychologicznych. Do psychologa może zadzwonić każdy kto w związku z COVID-19 potrzebuje rozmowy. Szczególnie zachęcamy osoby pracujące w podmiotach pomocy i integracji społecznej.

9 grudnia 2020
Czytaj więcej o: Bezpłatne, telefoniczne porady psychologiczne

W GMINIE ŁUKTA TWORZY SIĘ ŚDS

W Łukcie tworzy się Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS) typu D, adaptacja  budynku po szwalni oraz pomieszczeniach garażowych przekazanych przez Gminę Łukta dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Morągu.

Osoby kwalifikujące się do ŚDS muszą spełnić kryteria  – schorzenia ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi.

9 grudnia 2020
Czytaj więcej o: W GMINIE ŁUKTA TWORZY SIĘ ŚDS

Program "Wspieraj Seniora"

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁUKCIE

PRZYSTĄPIŁ DO PROGRAMU

 

"W S P I E R A J   S E N I O R A"

 

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby.

Realizacja usługi wsparcia w postaci dostarczenia zakupów nie przysługuje osobie, która korzysta z usługi opiekuńczych, bądź specjalistycznych usług opiekuńczych.

Usługa wsparcia polega  między innymi na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

Program adresowany jest do:

               1. Osób w wieku 70 lat i więcej, które zostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem COVID-19.

               2. W szczególnych przypadkach osoby poniżej 70 roku życia.

 

MECHANIZM UDZIELANIA POMOCY W RAMACH PROGRAMU

1. Osoba starsza w wieku 70 lat i więcej, która zdecyduje się pozostać w domu w związku z utrzymującym się stanem epidemii dzwoni:

  • na ogólnopolską infolinię - 22 505 11 11. (Infolinia działa od poniedziałku do niedzieli w godzinach 8:00-21:00).Seniorze zapisz datę  i godzinę zgłoszenia.
  • do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łukcie - 89 6475 145

2. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do GOPS Łukta przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej.

3. Pracownik GOPS Łukta skontaktuje się telefonicznie z Seniorem, poda datę i godzinę zgłoszenia przez Seniora, zweryfikuje zgłoszenie  i ustali usługę wsparcia, która ma polegać na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym zakresem, obejmującym artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Następnie podaje dane osoby, która przyjedzie do Seniora w celu pomocy oraz datę. 

4. Wyznaczony przez GOPS Łukta pracownik przyjedzie do Twojego miejsca zamieszkania. W celu weryfikacji poda imię i nazwisko. W przypadku pomocy w formie zrobienia zakupów Senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów.

 W razie wątpliwości zadzwoń do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Łukcie  tel. 89 6475 145

Program realizowany jest od 20 października 2020r. do 31 grudnia 2020r.

nie-daj-się-oszukać.jpg

24 listopada 2020
Czytaj więcej o: Program "Wspieraj Seniora"

Wolontariusze do pomocy w DPS-ach

O G Ł O S Z E N I E

W związku z utrzymującą się epidemią i dynamicznym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz ponownym występowaniem ognisk zakażeń w domach pomocy społecznej, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukcie, na wniosek Wojewody, poszukuje wolontariuszy, którzy wyrażą zgodę charytatywnie wesprzeć te placówki w przypadku wystąpienia eskalacji zakażenia.

 

Zakres zadań wolontariuszy będzie polegał na wykonywaniu podstawowych czynności o charakterze opiekuńczym – karmienie, toaleta, pielęgnacja itp. oraz porządkowym. Wszyscy wolontariusze zostaną przeszkoleni i wyposażeni w niezbędne środki ochrony indywidualnej: rękawiczki, płyny do dezynfekcji, maseczki, przyłbice, fartuchy ochronne, kombinezony, gogle, czepki ochronne, ochraniacze na obuwie.

  

Osoby chętne do pomocy w ramach wolontariatu proszone są o kontakt:

  • telefon: 89 6475 145
  • e-mail: gops@lukta.com.pl
19 listopada 2020
Czytaj więcej o: Wolontariusze do pomocy w DPS-ach