Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

2021 rok

10 maja 2022
Czytaj więcej o: 2021 rok

Korpus Wspieraj Seniora - opaski bezpieczeństwa

Powiększ zdjęcie Plakat KWS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukcie przystępuje do realizacji Modułu II Programu Korpus Wspieraj Seniora -edycja 2022 , mającego na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych, przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość".

Osoby, które chciałyby wziąć udział w projekcie mogą zgłaszać się osobiście lub telefonicznie do GOPS w Łukcie. Liczba opasek jest ograniczona.

W ramach Programu seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa” wyposażonych w co najmniej trzy z następujących funkcji:

 • przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
 • detektor upadku,
 • czujnik zdjęcia opaski,
 • lokalizator GPS,
 • funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
 • funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).

Opaska bezpieczeństwa będzie połączona z całodobowym Centrum monitoringu, co daje poczucie bezpieczeństwa tylko seniorom, ale także jego rodzinie. Pozwala na bardziej komfortowe funkcjonowanie w swoim środowisku lokalnym. W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia życia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwia połączenie się z dyspozytorem (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka), który podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi.

W zależności od sytuacji może on poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej (np. pracownika socjalnego czy opiekunkę środowiskową) lub wezwać służby ratunkowe.

„Opieka na odległość" jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

To idealne rozwiązanie, szczególnie dla osób samotnych, zarówno tych wymagających usług opiekuńczych jak i tych, którzy z tej formy wsparcia nie korzystają, ale u których zmiany stanu zdrowia są na tyle nieprzewidywalne, że konieczne jest stałe monitorowanie podstawowych funkcji życiowych w celu jak najszybszej reakcji, powiadomienia właściwych służb i udzielenia możliwe najszybciej pomocy, w tym pomocy medycznej, w ramach świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Usługa „opieki na odległość” realizowana w ramach tego programu jest bezpłatna dla mieszkańców naszej Gminy.

26 kwietnia 2022
Czytaj więcej o: Korpus Wspieraj Seniora - opaski bezpieczeństwa

Program "KORPUS WSPARCIA SENIORÓW" Moduł II na rok 2022

Program "KORPUS WSPARCIA SENIORÓW" Moduł II na rok 2022

image

 

Realizacja programu jest w całości finansowana ze środków budżetu państwa ze środków związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID–19.

 

Kwota dofinansowania – 27 756,51 zł

 Całkowita wartość programu – 27 756,51 zł

 Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej poprzez  poprawę poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Środki finansowe z programu mogą być przeznaczone na:

 • zakup urządzeń do świadczenia usługi „opieki na odległość” przy użyciu tzw. „opasek bezpieczeństwa”,
 • zakup usługi obsługi systemu polegającej na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość na seniorami przez centrum monitoringu,
 • przyznawanie dodatków dla pracowników GOPS bezpośrednio zaangażowanych w realizację programu.
21 kwietnia 2022
Czytaj więcej o: Program "KORPUS WSPARCIA SENIORÓW" Moduł II na rok 2022

TŁUMACZ MIGOWY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH KLIENTÓW URZĘDU

Od 1 kwietnia 2012 r. obowiązuje ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, dzięki której osoby niesłyszące czy głuchonieme mają możliwość załatwiania niezbędnych spraw w urzędach przy pomocy tłumacza migowego.

Świadczenie tłumacza migowego jest usługą bezpłatną.

W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z usług tłumacza migowego, powinna zgłosić takie zapotrzebowanie przynajmniej na 3 dni przed terminem realizacji sprawy administracyjnej (wyjątkiem są sytuacje nagłe).

Zgłoszenie można złożyć:

 • bezpośrednio do  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łukcie, ul. Mazurska 10, 14-105 Łukta
 • drogą pocztową na adres: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łukcie, ul. Mazurska 10, 14-105 Łukta
 • drogą elektroniczną gops@lukta.com.pl

Ponadto zgodnie z ustawą osoby niepełnosprawne mają prawo w kontaktach z organami administracji publicznej skorzystać z pomocy tzw. osoby przybranej, która ma im pomagać w porozumiewaniu się z urzędnikami.

8 kwietnia 2022
Czytaj więcej o: TŁUMACZ MIGOWY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH KLIENTÓW URZĘDU

Jesteś uchodźcą z Ukrainy? Oto możliwa pomoc dla Ciebie i Twojej rodziny w ramach poszukiwania pracy

Powiększ zdjęcie Ulotka 1

Gdzie uzyskasz pomoc?

Możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy powiatowego urzędu pracy (340 jednostek) lub wojewódzkiego urzędu pracy (16 jednostek) obejmującejwsparcie w znalezieniu pracy, przede wszystkim przez pośrednictwo pracy oraz przez poradnictwo zawodowe.

 Nawiąż kontakt z urzędem pracy lub Zieloną Linią

Skontaktuj się telefonicznie z urzędem pracylub infolinią tel. 19524 albo udaj się do najbliższego urzędu pracy, gdzie doradca klienta (doradca zawodowy lub pośrednik pracy) porozmawia z Tobą w celu ustalenia Twojej sytuacji i potrzeb. Zapyta Cię m.in. o posiadane kwalifikacje zawodowe, doświadczenie zawodowe, o to jaka praca Cię interesuje, w jakim zawodzie, w jakim wymiarze, itd.

Na spotkanie możesz zabrać dokumenty dotyczące Twoich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia zawodowego, jeśli takowe posiadasz.

1 kwietnia 2022
Czytaj więcej o: Jesteś uchodźcą z Ukrainy? Oto możliwa pomoc dla Ciebie i Twojej rodziny w ramach poszukiwania pracy

Deklaracja dostępności 2022

31 marca 2022
Czytaj więcej o: Deklaracja dostępności 2022