Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Uchwała NR XLVII/30/2022 Rady Gminy Łukta w sprawie ustalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łukcie

23 maja 2024
Czytaj więcej o: Uchwała NR XLVII/30/2022 Rady Gminy Łukta w sprawie ustalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łukcie

Zarządzenie 5/2022 w sprawie: ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Łukcie

23 maja 2024
Czytaj więcej o: Zarządzenie 5/2022 w sprawie: ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Łukcie

Pomoc żywnościowa - 2024 /nabór wniosków/

PROGRAM FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ 2021-2027 WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PLUS

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 to jeden z programów krajowych, które będą realizowane z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus zgodnie z Umową Partnerstwa na lata 2021-2027. Za wdrażanie Programu odpowiada Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jako Instytucja Zarządzająca.

CELE PROGRAMU:

21 maja 2024
Czytaj więcej o: Pomoc żywnościowa - 2024 /nabór wniosków/

2023 rok

9 maja 2024
Czytaj więcej o: 2023 rok

Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukcie zatrudni osobę na opiekunkę domową w miejscowości Łukta.

16 kwietnia 2024
Czytaj więcej o: Informacja

Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028

Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024–2028 zapewnia  wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.  Celem Programu w ramach modułu 1 jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży z terenu Gminy Łukta. Celem Programu jest również ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji i wymagających wsparcia. Realizacja Programu ma służyć także poprawie stanu zdrowia dzieci i młodzieży oraz kształtowaniu właściwych nawyków żywieniowych. Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. 

5 kwietnia 2024
Czytaj więcej o: Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028