Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Program Rozwoju Rodzinnych Domów Pomocy- edycja 2024

11 lipca 2024
Czytaj więcej o: Program Rozwoju Rodzinnych Domów Pomocy- edycja 2024

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukcie zaprasza Seniorów zamieszkałych w Gminie Łukta do zgłoszenia się do Programu „Korpus Wsparcia Seniora” na rok 2024.

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 ustanowiony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej finansowany jest ze środków pochodzących z dotacji celowej budżetu państwa w zakresie realizacji przez gminy zadania własnego oraz środków własnych Gminy Łukta.

9 lipca 2024
Czytaj więcej o: Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukcie zaprasza Seniorów zamieszkałych w Gminie Łukta do zgłoszenia się do Programu „Korpus Wsparcia Seniora” na rok 2024.

Wydawanie żywności w ramach Programu FEPŻ - Podprogram 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukcie informuje, że w dniu 30.07.2024r. w budynku OSP w Łukcie będzie wydawana żywność dla osób posiadających skierowanie.

Zadanie realizowane jest w ramach Programu FEPŻ -  Podprogram 2023

 

Kierownik Ośrodka

Urszula Mironowicz

8 lipca 2024
Czytaj więcej o: Wydawanie żywności w ramach Programu FEPŻ - Podprogram 2023

Wsparcie i rozwój instytucjonalnego systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom poprzez utworzenie Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym

Fundacja Iwo-Doradztwo Obywatelskie realizuje zadanie finansowane ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju instytucjonalnego systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom poprzez utworzenie Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2022-2025.

 

Fundacja Iwo-Doradztwo Obywatelskie świadczy pomoc pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom przestępstw oraz osób im najbliższych (także dla osób dotkniętych przemocą domową, próbami samobójczymi, dla dzieci potrzebujących wsparcia) oraz wspiera i rozwija system pomocy poprzez Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym.

26 czerwca 2024
Czytaj więcej o: Wsparcie i rozwój instytucjonalnego systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom poprzez utworzenie Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym

Uchwała NR XLVII/30/2022 Rady Gminy Łukta w sprawie ustalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łukcie

23 maja 2024
Czytaj więcej o: Uchwała NR XLVII/30/2022 Rady Gminy Łukta w sprawie ustalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łukcie

Zarządzenie 5/2022 w sprawie: ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Łukcie

23 maja 2024
Czytaj więcej o: Zarządzenie 5/2022 w sprawie: ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Łukcie