Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukcie

Korpus Wsparcia Seniorów

Przekazanie opasek bezpieczeństwa

2022-07-28
Powiększ zdjęcie 1
Miło nam poinformować, iż rozdaliśmy pierwsze opaski bezpieczeństwa 
Gmina wystąpiła z wnioskiem o przystąpienie do programu ministerialnego Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022.
Kwota pozyskana przez GOPS w wysokości 27 756,00 zł pozwoliła na zakup 18 opasek bezpieczeństwa.
Opaska spełnia funkcje takie jak: mierzenie ciśnienia, mierzenie pulsu, mierzenie kroków, przypominanie o zażyciu leków oraz posiada detektor upadku.
Mieszkańcy 65+ dzięki opasce mogą czuć się bezpieczniej, wiedząc że jedno przyciśnięcie guzika "SOS" sprawi, iż pomoc medyczną uzyskają natychmiast, gdy tylko będzie taka potrzeba.
 
 
 
 
 
 

UROCZYSTE PRZEKAZANIE OPASEK BEZPIECZEŃSTWA

2022-07-12
Powiększ zdjęcie Opaski

Kierownik GOPS Łukta - Urszula Mironowicz oraz Wójt Gminy Łukta - Robert Malinowski informują, iż w sali kominkowej Gminnego Ośrodka Kultury w Łukcie. w dniu 14 lipca 2022r. o godzinie 11.00 odbędzie się uroczyste przekazanie opasek bezpieczeństwa dla zakwalifikowanych 18 seniorów - mieszkańców naszej gminy. 

 

Korpus Wspieraj Seniora - opaski bezpieczeństwa

2022-04-26
Powiększ zdjęcie Plakat KWS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukcie przystępuje do realizacji Modułu II Programu Korpus Wspieraj Seniora -edycja 2022 , mającego na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych, przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość".

Osoby, które chciałyby wziąć udział w projekcie mogą zgłaszać się osobiście lub telefonicznie do GOPS w Łukcie. Liczba opasek jest ograniczona.

W ramach Programu seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa” wyposażonych w co najmniej trzy z następujących funkcji:

  • przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
  • detektor upadku,
  • czujnik zdjęcia opaski,
  • lokalizator GPS,
  • funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
  • funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).

Opaska bezpieczeństwa będzie połączona z całodobowym Centrum monitoringu, co daje poczucie bezpieczeństwa tylko seniorom, ale także jego rodzinie. Pozwala na bardziej komfortowe funkcjonowanie w swoim środowisku lokalnym. W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia życia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwia połączenie się z dyspozytorem (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka), który podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi.

W zależności od sytuacji może on poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej (np. pracownika socjalnego czy opiekunkę środowiskową) lub wezwać służby ratunkowe.

„Opieka na odległość" jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

To idealne rozwiązanie, szczególnie dla osób samotnych, zarówno tych wymagających usług opiekuńczych jak i tych, którzy z tej formy wsparcia nie korzystają, ale u których zmiany stanu zdrowia są na tyle nieprzewidywalne, że konieczne jest stałe monitorowanie podstawowych funkcji życiowych w celu jak najszybszej reakcji, powiadomienia właściwych służb i udzielenia możliwe najszybciej pomocy, w tym pomocy medycznej, w ramach świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Usługa „opieki na odległość” realizowana w ramach tego programu jest bezpłatna dla mieszkańców naszej Gminy.

Program "KORPUS WSPARCIA SENIORÓW" Moduł II na rok 2022

2022-04-21

Program "KORPUS WSPARCIA SENIORÓW" Moduł II na rok 2022

image

 

Realizacja programu jest w całości finansowana ze środków budżetu państwa ze środków związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID–19.

 

Kwota dofinansowania – 27 756,51 zł

 Całkowita wartość programu – 27 756,51 zł

 Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej poprzez  poprawę poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Środki finansowe z programu mogą być przeznaczone na:

  • zakup urządzeń do świadczenia usługi „opieki na odległość” przy użyciu tzw. „opasek bezpieczeństwa”,
  • zakup usługi obsługi systemu polegającej na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość na seniorami przez centrum monitoringu,
  • przyznawanie dodatków dla pracowników GOPS bezpośrednio zaangażowanych w realizację programu.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:GOPS Łukta
Data utworzenia:2022-04-21
Data publikacji:2022-04-21
Osoba sporządzająca dokument:Michalina Decker
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:232