Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukcie

Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukcie w 2021 roku realizuje resortowy Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021” finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Program adresowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Program ma na celu:
1.    Wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wydawane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych,
2.    Możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym,
3.    Ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia,
4.    Przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych.

Wartość programu wynosi 58 207,39 zł
Dofinansowanie dla gminy Łukta wynosi 47 149,50 zł

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Plakat informacyjny AOON 2021

    Plakat informacyjny AOON 2021

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:GOPS Łukta
Data utworzenia:2021-07-22
Data publikacji:2021-07-22
Osoba sporządzająca dokument:Michalina Decker
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:763

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2021-02-12 00:00:00.Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej
2021-04-29 00:00:00.Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej