Aktualności dla interesantów

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Pomoc dla osób bezdomnych, które opuściły zakład karny

2021-03-05
Powiększ zdjęcie Plakat

Program "Wspieraj Seniora"

2020-11-24

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁUKCIE

PRZYSTĄPIŁ DO PROGRAMU

 

"W S P I E R A J   S E N I O R A"

 

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby.

Realizacja usługi wsparcia w postaci dostarczenia zakupów nie przysługuje osobie, która korzysta z usługi opiekuńczych, bądź specjalistycznych usług opiekuńczych.

Usługa wsparcia polega  między innymi na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

Program adresowany jest do:

               1. Osób w wieku 70 lat i więcej, które zostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem COVID-19.

               2. W szczególnych przypadkach osoby poniżej 70 roku życia.

 

MECHANIZM UDZIELANIA POMOCY W RAMACH PROGRAMU

1. Osoba starsza w wieku 70 lat i więcej, która zdecyduje się pozostać w domu w związku z utrzymującym się stanem epidemii dzwoni:

 • na ogólnopolską infolinię - 22 505 11 11. (Infolinia działa od poniedziałku do niedzieli w godzinach 8:00-21:00).Seniorze zapisz datę  i godzinę zgłoszenia.
 • do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łukcie - 89 6475 145

2. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do GOPS Łukta przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej.

3. Pracownik GOPS Łukta skontaktuje się telefonicznie z Seniorem, poda datę i godzinę zgłoszenia przez Seniora, zweryfikuje zgłoszenie  i ustali usługę wsparcia, która ma polegać na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym zakresem, obejmującym artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Następnie podaje dane osoby, która przyjedzie do Seniora w celu pomocy oraz datę. 

4. Wyznaczony przez GOPS Łukta pracownik przyjedzie do Twojego miejsca zamieszkania. W celu weryfikacji poda imię i nazwisko. W przypadku pomocy w formie zrobienia zakupów Senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów.

 W razie wątpliwości zadzwoń do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Łukcie  tel. 89 6475 145

Program realizowany jest od 20 października 2020r. do 31 grudnia 2020r.

nie-daj-się-oszukać.jpg

W związku z przeciwdziałaniem COVID-19 przyjmowanie klientów odbywać się będzie w następujący sposób:

2020-08-18

I N F O R M A C J A

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łukcie

dotycząca wprowadzonych zmian w przyjmowaniu klientów

 

 • preferowany kontakt telefoniczny pod numerami: 89 6475 145; 89 6421 283
 • przyjmowanie klientów w godzinach 8.00-12.00
 • klienci zobowiązani są do zakrycia nosa i ustmaseczką
 • po wejściu do Ośrodka obowiązkowe jest zdezynfekowanie rąk
 • między osobami powinna być zachowana co najmniej 1,5 m odległość
 • klienci zobowiązani są do przychodzenia w pojedynkę
 • zaleca się korzystanie z własnego długopisu
 • wnioski i inne dokumenty można wrzucać do skrzynki pocztowejumieszczonej przy drzwiach do Ośrodka, przy ul. Mazurskiej 10

 

Wydawanie żywności z POPŻ w Ostródzie

2018-02-05
Powiększ zdjęcie

Darmowa pomoc prawna w Morągu

2018-02-05

Z darmowej pomocy prawnej można skorzystać od poniedziałku do piątku w godzinach 900 - 1300.

Punkt znajduje się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Morągu.

 

Darmową pomoc prawną otrzymają:

• młodzież do 26. roku życia,
• osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny
• seniorzy po ukończeniu 65 lat,
• osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
• kombatanci,
• weterani,
• zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:GOPS Łukta
Data utworzenia:2018-02-05
Data publikacji:2018-02-05
Osoba sporządzająca dokument:Admin
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2462