Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukcie

Aktualności dla interesantów

Nowa telewizja cyfrowa (DVB-T2)

2022-05-24

Nowy program dofinansowania do zakupu odbiornika cyfrowego

W dniu 21 marca 2022 r. ruszył nowy rządowy program dofinansowania w związku ze zmianą standardu nadawania telewizji naziemnej. Każde gospodarstwo domowe, które ma sprzęt niedostosowany do nadchodzących zmian, a którego sytuacja materialna nie pozwala na poniesienie kosztów wymiany sprzętu może otrzymać dofinansowanie na ten cel.

W dniu 21 marca 2022 r. ruszył nowy rządowy program dofinansowania do zakupu odbiornika cyfrowego w związku ze zmianą standardu nadawania telewizji naziemnej, o którym więcej na stronie telewizjanaziemna.pl

Czytaj więcej o: Nowa telewizja cyfrowa (DVB-T2)

POMOC DLA OSÓB BEZDOMNYCH

2021-11-08

W związku z nadejściem sezonu jesienno-zimowego istnieje możliwość uzyskania wsparcia

dla osób w kryzysie bezdomności.

 Pomoc można uzyskać bezpośrednio w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łukcie ul. Mazurska 10, tel. 89 6475 145

lub poprzez infolinię 800 165 320 obsługiwaną przy Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

Gazetka „ZUS dla Seniora”

2021-11-02

 Tegoroczna edycja gazetki „ZUS dla Seniora” zawiera informacje ważne z punktu widzenia osób starszych.

 Wersja elektroniczna  gazetki dostępna jest na stronie internetowej ZUSu.

 W tegorocznym wydaniu poruszone zostały tematy:

 • rehabilitacji leczniczej,
 • ustalania wysokości emerytury w czerwcu,
 • badań profilaktycznych,
 • wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami,
 • zakupów na prezentacjach i przez internet,
 • otrzymywania świadczeń z ZUS na konto w banku.

Projekt "Aktywni niepełnosprawni - narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych"

2021-08-19
Powiększ zdjęcie grafika 1

Projekt "Aktywni niepełnosprawni - narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych" realizowany jest w partnerstwie przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Fundację im. Królowej Polski św. Jadwigi.

Celem projektu jest przygotowanie kompleksowej propozycji wdrożenia do systemu prawnego modyfikacji i nowych instrumentów w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych zapewniających możliwie samodzielne funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, w tym podniesienie jakości i efektywności działań realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej oraz wypracowanie, przetestowanie, wdrożenie i upowszechnienie standardu usług asystenckich świadczonych na rzecz osób niepełnosprawnych.

W ramach projektu zostanie przeprowadzona analiza rozwiązań ustawowych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych (z uwzględnieniem warsztatów terapii zajęciowej), kolejnym etapem jest przygotowanie propozycji modyfikacji istniejących
i wypracowania nowych instrumentów systemu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, które zostaną następnie poddane pilotażowi w celu oceny zasadności ich wdrożenia i wypracowania ich optymalnego kształtu. Finalnie zostaną opracowane modyfikacje istniejących instrumentów wsparcia osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i nowe instrumenty w tym zakresie w formie projektów aktów prawnych lub w zakresie standardu usług asystenckich w formie projektu dokumentu.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone następujące działania:

 1. Diagnoza potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z analizą rozwiązań prawnych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych,
 2. Modyfikacja istniejących i propozycja nowych instrumentów systemu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych,
 3. Pilotaż zmodyfikowanych i nowych instrumentów,
 4. Modyfikacja pierwotnej propozycji w zakresie zmiany funkcjonujących i nowych instrumentów systemu rehabilitacji społecznej w oparciu o wyniki pilotażu,
 5. Opracowanie ostatecznej propozycji nowych instrumentów i modyfikacji istniejących instrumentów wsparcia osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej oraz ich upowszechnienie.

W ramach realizacji projektu powstała strona internetowa http://wlaczeniespoleczne.pl, na której publikowane są aktualne informacje nt. działań projektowych.

Więcej szczegółów na stronie http://niepelnosprawni.gov.pl/a,1116,projekt-aktywni-niepelnosprawniu-narzedzia-wsparcia-samodzielnosci-osob-niepelnosprawnych 

Czytaj więcej o: Projekt "Aktywni niepełnosprawni - narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych"

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje

2021-07-22
Powiększ zdjęcie

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez POWIAT OSTRÓDZKI w ramach którego prowadzi nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje.

Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi, przy wsparciu prawników, doradców obywatelskich i mediatorów.

Oprócz świadczenia indywidualnej, darmowej pomocy - prowadzimy również EDUKACJĘ PRAWNĄ, która zmierza do zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.

Nieodpłatną pomoc prawną można uzyskać w:

 • Bibliotece Miejskiej w Morągu
 • Centrum Uzyteczności Publicznej w Ostródzie
 • Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostródzie
Czytaj więcej o: Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje

"Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo"

2021-04-27
Powiększ zdjęcie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął ogólnopolską kampanię informacyjno-edukacyjną "Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo".

Celem akcji jest promowanie wśród świadczeniobiorców ZUS wiedzy na temat korzyści jakie niesie wykorzystanie bezgotówkowej formy pobierania świadczeń, a także możliwości wynikających z korzystania z rachunku bankowego. Celem jest także podniesienie poziomu wiedzy na temat warunków bezpiecznego korzystania z internetu, w tym również z różnego rodzaju e-usług przy wykorzystaniu rachunku bankowego.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:GOPS Łukta
Data utworzenia:2018-02-05
Data publikacji:2018-02-05
Osoba sporządzająca dokument:Admin
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2461