Jesteś tutaj: Start / Ogłoszenia

Ogłoszenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Oferta pracy - przedsiębiorstwo społeczne - zakład krawiecki

2017-12-15

Zarządzenie

2017-04-28

Z a r z ą d z e n i e  Nr  1 /2017

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łukcie

z dnia 28 kwietnia 2017r.

 

w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2017r dodatkowym dniem wolnym od pracy dla

                   pracowników  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łucie .

 

 

                    Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 135 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.

Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.) – zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

1. Ustalam dzień 2 maja 2017 r. dodatkowym dniem wolnym od pracy dla pracowników biurowych zatrudnionych w Gminnym Ośrodka Pomocy Społecznej w Łukcie oraz sprzątaczek wykonujących prace w ramach prac społecznie- użytecznych.

 

2. W zamian za dodatkowy dzień wolny od pracy, o którym mowa w ust. 1 - ustalam dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łukcie przedłużony wymiar czasu pracy do 8 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 1 miesiąca, tj. od dnia 8 maja 2017r. do dnia 29 maja 2017r.

§ 2.

W związku z § 1 ustalam dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łukcie następujące godziny rozpoczynania i kończenia pracy, w okresie od dnia 8 maja 2017 r. do dnia 29 maja 2017 r.  od poniedziałku do piątku -    w godzinach 700 – 1530.

Sprzątaczki w ramach prac społecznie – użytecznych od 04 maja 2017r. do 31 maja 2017r. odpracują  40 godzin.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:admin
Data utworzenia:2017-01-25
Data publikacji:2017-01-25
Osoba sporządzająca dokument:admin
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:10412

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2019-02-04 14:44:38Informacja o naborze na stanowisko asystenta rodzinyOgłoszenia