Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukcie

Programy

"Posiłek w szkole i w domu"

2021-12-08
Powiększ zdjęcie Plakat informacyjny

Program  „Posiłek w szkole i w domu” jest współfinansowany ze środków budżetu państwa.

 W 2021 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukcie zajmuje realizuje wieloletni rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 polegający na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
  • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Wartość uzyskanego dofinansowania na realizację zadania – dotacja celowa w 2021r.  wynosi 240 000,00 zł. Środki własne Gminy przeznaczone na ten cel wynoszą 48 000,00 zł.  Przewidywany całkowity koszt zadania wynosi 288 000,00 zł.

Program osłonowy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020

2021-12-08

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:GOPS Łukta
Data utworzenia:2016-04-27
Data publikacji:2016-04-27
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2706