Kryteria przyznania karty dużej rodziny

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 października 2018

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych.

O przyznanie Kart mogą ubiegać się rodziny, które utrzymują co najmniej trójkę dzieci (dotyczy to również rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka) – niezależnie od dochodu.

 

Do otrzymania Karty Dużej Rodziny uprawnieni są członkowie rodziny wielodzietnej:

  • rodzice mający na utrzymaniu co najmniej troje własnych dzieci,
  • małżonkowie, mający na utrzymaniu co najmniej troje dzieci,
  • dzieci pozostające na utrzymaniu rodziców – do ukończenia 18. roku życia lub do ukończenia 25. roku życia, jeżeli pobierają naukę w szkole lub szkole wyższej,
  • dzieci pozostające na utrzymaniu rodziców – bez względu na wiek, jeżeli legitymują się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Karta Dużej Rodziny jest wydawana:

  • rodzicom i małżonkom – bezterminowo,
  • dzieciom – do ukończenia 18. roku życia lub na okres pobierania nauki w szkole/szkole wyższej, nie dłużej niż do ukończenia 25. roku życia, a w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka – również na okres umieszczenia ich w tych rodzinach,
  • dzieciom pełnoletnim, legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności – na okres ważności orzeczenia.

Karty Dużej Rodziny są wydawane bezpłatnie (w razie zniszczenia, zgubienia lub kradzieży można złożyć wniosek o wydanie duplikatu Karty w cenie 9,21 zł za sztukę).


Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:GOPS Łukta
Data utworzenia:2018-10-09
Data publikacji:2018-10-09
Osoba sporządzająca dokument:admin
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:453