Deklaracja dostępności 2022

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
31 marca 2022

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 Deklaracja dostępności: Strona internetowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łukcie

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukcie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łukcie.

 

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

 Strona internetowa został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji.

 Nieustannie poszukujemy rozwiązań aby zwiększyć dostępność i użyteczność naszej strony internetowej.

 Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

TREŚCI NIEDOSTĘPNE

 •  pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie,
 • brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i grafik,
 • nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR
 • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
 • pochodzą z różnych źródeł,
 • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

 

SKRÓTY KLAWIATUROWE:

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

 • TAB - przejście do następnej pozycji
 • SHIFT + TAB - przejście do poprzedniej pozycji
 • ENTER - przejście do pozycji
 • STRZAŁKA GÓRA/DÓŁ - przesuwanie strony góra / dół

 

PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-24
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-28

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

KOORDANTOR DOSTĘPNOŚCI: URSZULA MIRONOWICZ – KIEROWNIK GOPS 

E-mail: gops@lukta.com.pl

Telefon: +48 89 647 51 45

 

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

 

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

 

INFORMACJE DODATKOWE

STRONA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ ZAWIERA NASTĘPUJĄCE UŁATWIENIA:

 • moduł wyszukiwania
 • Zmiana wielkości czcionki
 • Wysoki kontrast

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Mazurska 10, 14-105 Łukta.

Budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Mazurska 10, 14-105 Łukta:

 • Wejście główne do budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łukcie dostosowany jest częściowo dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu - w tym dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
 • Budynek nie jest wyposażony w windę
 • Każdy pracownik, niezależnie od ustalonej procedury obsługi osób niepełnosprawnych, ma obowiązek okazania wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.
 • W budynku nie ma systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

 

Budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (filia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej), ul.

Brzozowa 2, 14-105 Łukta:

 • Wejście główne do budynku dostosowany jest częściowo dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu - w tym dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
 • Budynek nie jest wyposażony w windę
 • Każdy pracownik, niezależnie od ustalonej procedury obsługi osób niepełnosprawnych, ma obowiązek okazania wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.
 • W budynku nie ma systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

 

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:GOPS Łukta
Data utworzenia:2022-03-31
Data publikacji:2022-03-31
Osoba sporządzająca dokument:Michalina Decker
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:249